Kosár  (0)

Ügyfélszolgálati Iroda

e-mail
info@ecipo.hu

Szívesen válaszolunk az Önök kérdéseire hétfőtől péntekig 8:00-tól 17:00 óráig.
Kapcsolat
Infóvonal
+36 1 900 9777
Cég címe
eobuwie.pl S.A.
ul. Nowy Kisielin - Nowa 9
66-002 Zielona Góra
Lengyelország
Székhelye
eobuwie.pl S.A.
ul. Nowy Kisielin - Nowa 9
66-002 Zielona Góra
Lengyelország
TAX ID : PL9291353356
BDO 000031285
HU 30371163
REGON 970569861
Zielona Góra Körzeti Bíróság
által vezetett Cégnyilvántartás KRS 0000541722
Jegyzett tőke: 2 000 000 PLN teljes egészében kifizetett
Bankszámlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008 - 01533229 – 00100006
IBAN: HU7812 0010 0801 5332 2900 1000 06

Kapcsolat

Ha a fenti űrlapon keresztül kapcsolatba akar lépni velünk, kérjük, adja meg az űrlapon feltüntetett adatokat. Ezek megosztása önkéntes, de ha az adatok átadását megtagadja, nem tud üzenetet küldeni az űrlapon (nem köteles telefonszámot megadni, de a telefonszám mekönnyítheti a közöttünk lévő kommunikációt).

A személyes adatok kezelője, beleértve a kommunikációnk során gyűjtött adatokat, az eobuwie.pl SA (Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, e-mail: info@ecipo.hu, telefon:+36 1 900 9777 . Az iod@eobuwie.com.pl elérhetőségen Ön az Adatvédelmi tisztviselőnkkel is kapcsolatba léphet.

Adatait az Önnel való kommunikáció, és annak érdekében kezeljük, hogy válaszolni tudjunk az Ön üzeneteire. Az adatkezelés alapja az eobuwie.pl SA mint adatkezelő jogos érdeke. Az Ön üzenete tartalmától függően az Ön személyes adatainak kezelésének jogalapja is lehet az adatkezelő és egy harmadik fél jogos érdeke.

Az Ön adatait az Ön és az Adatkezelő közötti esetleges vitás ügyek miatt is kezelhetjük (az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő jogos érdeke).

Az Ön adatait fő szabály szerint az Önnel való kommunikáció teljes időtartama alatt kezeljük. Marketingtevékenységek esetén az adatait addig kezeljük, amíg Ön nem emel kifogást ezellen, kivéve, ha jogszabály nem kötelez bennünket arra, hogy az adatokat hosszabb ideig kezeljük, vagy azokat jövőbeli követelések miatt kell hosszabb ideig kezelnünk, mely esetben az adatokat jogszabályban – különös tekintettel a 2013. évi V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire – meghatározott ideig kezeljük.

Ön bármikor jogosult
panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu)
tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatai köréről,
átadhatja személyes adatait, pl. egy másik adatkezelőnek (kivéve, ha az adatkezelés jogalapját az adatkezelő jogos érdeke képezi),
hozzáférhet a személyes adataihoz, és ennek keretében kérheti az adatai másolati példányát,
kérheti azok kijavítását, törlését vagy a kezelt adatok zárolását, korlátozását,
írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen.

Az Ön adatait átadhatjuk olyan partnereknek, amelyek a hírlevél részeként segítenek nekünk e-maileket küldeni (támogatnak bennünket a marketingkampányainkban), támogatják és működtetik az IT-eszközeinket és rendszereinket (pl. adattárolás), szállítmányozási feladatokat látnak el és folyamatos jogi szolgáltatásokat nyújtanak, könyvvizsgálatokat végeznek stb., beleértve a saját cégcsoportunk azon cégeit, amelyek a fenti tevékenységeket végzik.

Az Ön általunk kezelt személyes adataitkivételesen átadhatjuk olyan üzleti partnereinknek is, akik az adatok kezelését az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül végzik, de csak olyan mértékben, amely a üzleti partnereknek nyújtott szolgátatásaink – különösen az IT szolgáltatások (pl. adatok tárolása a felhőben) és a Webáruház és az Alkalmazás funkcionalitása – működtetéséhez szükséges. Partnereink elsősorban az Egyesült Államokban (USA) végezhetnek adatkezelést az Ön adatain. Adatainak biztonságát az általunk alkalmazott biztonsági intézkedések garantálják, beleértve az Európai Bizottság által jóváhagyott szabvány szerződéses záradékokat is. Igyekszünk üzleti partnereinket is bevonni az úgynevezett Védelmi Pajzsba. Az EGT-n kívüli országokba történő adattovábbítás esetén másolatot igényelhet tőlünk az általunk alkalmazott adatvédelmi intézkedésekről, különösen az Adatvédelmi Tisztviselővel való kapcsolatfelvétel útján.

Adatainak kezeléséről további információt talál az Adatvédelmi Szabályzatunkban.
fel
«
»